شماره تماس:   28427526 – 021

آدرس: تهران، خیابان آفریقا، برج نگار

ایمیل:     info@modiriatesarmayeh.com

ساعات تماس:

شنبه تا چهارشنبه  17 – 8:15

پنج شنبه ها         12 – 8:15

 

هوش مالی کودکان